پشتیبان گیری

خانه / پشتیبان گیری

اطلاعات سازمان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند که نیازمند نگهداری و محافظت می باشند. از دست دادن اطلاعات سازمان مشکلات بسیار زیادی را در بر خواهد داشت. از این رو راهکارهای پشتیبان گیری اطلاعات از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.

Symantec System Recovery

  • پشتیبان گیری از سیستم عامل و تمامی نرم افزار ها و اطلاعات آنها به صورت خودکار
  • بازیابی کل سیستم عامل و سرویس ها و اطلاعات بر روی سرور فیزیکی با مشخصات غیر مشابه
  • پشتیبانی از محیط های مجازی
  • امکان تبدیل فایل پشتیبان به سرور مجازی جهت دسترسی بالا

Symantec System Recovery

  • پشتیبان گیری از طیف مختلفی از سرویس ها شامل پایگاه های داده، سرویس دامین، سرویس های ایمیل و فایل
  • قابلیت پشتیبانی بلادرنگ از پایگاه های داده
  • قابلیت ذخیره اطلاعات فایل پشتیبان بر روی تجهیزات Tape