مانیتورینگ شبکه

خانه / مانیتورینگ شبکه

راهکار مانیتورینگ شبکه سولار ویندز

با گسترش روز افزون شبکه در سازمانها، کنترل و مدیریت آن نیز پیچیده تر شده و در برخی موارد امکان پذیر نمی باشد. از این رو ابزارهایی به منظور مانیتور شبکه، کاربران، ترافیک، تغییرات و … بسیار کارآمد و ضروری می باشند. مدیر شبکه بایستی بتواند قبل از کاربران از اتفاقات و مشکلات شبکه آگاه شده و نسبت به رفع آنها اقدام نماید. از طرف دیگر مدیر شبکه بدون داشتن اطلاعات کافی از وضعیت شبکه و منابع آن امکان تصمیم گیری و رفع مشکلات را نخواهد داشت.

  • امکان مانیتور ارتباطات
  • امکان مانیتور منابع تمامی تجهیزات
  • امکان مانیتور ترافیک شبکه
  • امکان مانیتور نرم افزار های کاربردی