مدیریت پیکربندی و تغییرات شبکه

خانه / مدیریت پیکربندی و تغییرات شبکه

در شبکه هر سازمان تعداد بسیار زیادی تجهیزات شبکه در حال استفاده می باشند. از طرف دیگر فایل های اطلاعاتی، حساب های کاربری دامین و پایگاه داده های بسیار زیادی نیز در شبکه در حال تبادل هستند. در بسیاری از مواقع ممکن است تغییراتی در پیکربندی و یا پارامتر های این منابع ایجاد شوند که از دید مدیر شبکه مخفی بماند. راهکار های مدیریت پیکربندی و تغییرات در شبکه نسبت به مانیتور پیکربندی ها و دسترسی ها به منابع شبکه اقدام کرده و کوچکترین تغییری در این زمینه را به اطلاع مدیر می رساند. لذا مدیر شبکه دیگر نگرانی نسبت به تغییرات احتمالی بدون مجوز نخواهد داشت.

راهکار مدیریت پیکربندی و تغییرات solarwinds

  • امکان اعمال پیکربندی خاص بر روی تمامی تجهیزات با یک کلیک
  • امکان پشتیبان گیری از پیکربندی تجهیزات
  • امکان مشاهده تغییرات انجام شده در پیکربندی تجهیزات در بازه های زمانی مختلف
  • امکان بازیابی پیکربندی تجهیزات

راهکار مدیریت پیکربندی و تغییرات نت ویریکس

  • کنترل و گزارش هرگونه تغییر در پارامتر های حساب های کاربری دامین شامل تغییر گروه، تغییر رمز عبور و …
  • کنترل و گزارش هر گونه تغییر در Group Policy های دامین
  • کنترل و گزارش هر گونه تغییر در فایل های اشتراک گذاری شده
  • کنترل و گزارش هر گونه تغییر در تنظیمات پایگاه داده
  • کنترل و گزارش هرگونه تغییر در تنظیمات vmware