دوره های آموزشی

خانه / آموزش / دوره های آموزشی

شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات هامون جهت دستیابی به اهداف خود مبنی بر ایجاد تحول در زمینه فناوری اطلاعات، اقدام به تأسیس مرکز آموزش هامون نموده است. این مرکز در نظر دارد با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و بروز، با محوریت ارتقاء دانش در این حوزه، گامی هرچند ناچیز در این راستا بردارد. امید است بتوانیم زمینه شکوفایی این حوزه از صنعت و فناوری را بیش از پیش فراهم نماییم.

مرکز آموزش هامون در گام اول، با بهره گیری از اساتید مجرب حوزه فناوری اطلاعات کشور، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمینه های ذیل نموده است:

 تقویم آموزشی تهران

 نام دوره کد دورهتعداد ساعتشهریه(تومان) نوع مدرس
CCNA Route & SwitchNA-103601000000عادیمهندس دست آویز
CCNA Route & SwitchNA-104501500000کمپمهندس دست آویز
CCNP - SwitchNP-105501200000عادیمهندس منوچهریان
CCNP - SwitchNP-106401800000کمپمهندس منوچهریان
VMWare VCP-DCVWM-107451200000عادیمهندس عقربی
VMWare VCP-DCVWM-108401800000کمپبا واحد آموزش تماس بگیرید
VMWare Optimize WMO-109351400000عادیبا واحد آموزش تماس بگیرید
VMWare Optimize v.7.6WMO-110502000000کمپبا واحد آموزش تماس بگیرید
VMWare Horizon (with view) v.7xWMH-111351300000عادیبا واحد آموزش تماس بگیرید
VMWare Horizon (with view) v.7xWMH-112402000000کمپبا واحد آموزش تماس بگیرید
Unity Deep DriveDV-113402600000عادیبا واحد آموزش تماس بگیرید
Information Storage and ManagementSM-114301500000عادیبا واحد آموزش تماس بگیرید
EMC ISM FundamentalsEM-115301500000عادیبا واحد آموزش تماس بگیرید
EMC ISM FundamentalsEM-116301700000کمپبا واحد آموزش تماس بگیرید
Linux - LPIC1LI-117501000000عادیمهندس عقربی
Linux - LPIC1LI-118401200000کمپمهندس عقربی
CISSPSE-119401350000عادیمهندس جامه
CISSPSE-120301800000کمپمهندس جامه
MIKROTIK - MTCNA & EXAMMI-12136650000عادیبا واحد آموزش تماس بگیرید
MIKROTIK - MTCNA & EXAMMI-12230650000کمپبا واحد آموزش تماس بگیرید
HPE Proliant ML/DL/SL ServersHP-123241000000عادیبا واحد آموزش تماس بگیرید
HPE Proliant ML/DL/SL ServersHP-124241400000کمپبا واحد آموزش تماس بگیرید

کارگاه آموزشی تهران

نام دوره کد دورهتعداد ساعتشهریه (تومان)نوع مدرس
DLP - Data Loss PreventionDLP-1258700000یک روزهمهندس خلوصی
Symantec Endpoint ProtectionCY-126161000000دو روزهمهندس خلوصی
VDI - Virtual Desktop InfrastructureVDI-12716950000دو روزهمهندس سعادت
Sophos / CyberoamSP-12816700000دو روزهمهندس حسین زاده
Backup ExecBK-1298500000یک روزهمهندس علیپور
SQL Server 2017 Performance TuningTU-13032اعلام می گرددسه روزهمهندس کاویانی
Fortigate NSE4-network Security ExpertFG-1318600000یک روزهمهندس عنایتی

تقویم آموزشی تبریز

نام دوره کد دورهتعداد ساعتشهریه (تومان)نوع مدرس
CCNA Route & SwitchNA-132501500000کمپمهندس دست آویز
CCNA Route & SwitchNA-133601100000عادیمهندس سعادت
CCNP-SwitchNP-134401800000کمپمهندس منوچهریان
VMWare VCP-DCVWM-135401800000کمپبا واحد آموزش تماس بگیرید
VMWare Horizon (with View) v.7xWMH-136402000000کمپبا واحد آموزش تماس بگیرید
VMWare Optimize & scale WMO-137502000000کمپبا واحد آموزش تماس بگیرید
Linux-LPIC 1LI1-138401200000کمپمهندس عقربی
MIKROTIK-MTCNA & EXAMMT-13930650000کمپبا واحد آموزش تماس بگیرید
EMC ISM FundamentalsEM-140301700000کمپبا واحد آموزش تماس بگیرید
CISSPSE-141301800000کمپمهندس جامه
HPE Proliant ML/DL/SL ServersHP-142241400000کمپبا واحد آموزش تماس بگیرید

کارگاه آموزشی تبریز

نام دوره کد دورهتعداد ساعتشهریه (تومان)نوع مدرس
DLP - Data Loss PreventionDLP-1438600000یک روزهمهندس خلوصی
Symantec Endpoint ProtectionCY-144161000000دو روزهمهندس خلوصی
VDI - Virtual Desktop InfrastructureVDI-145161000000دو روزهمهندس سعادت
Sophos / CyberoamSP-14616600000دو روزهمهندس حسین زاده
Backup ExecBK-1478650000یک روزهمهندس علیپور
SQL Server 2017 Performance TuningTU-14832اعلام می گرددسه روزهمهندس کاویانی
Fortigate NSE4-network Security ExpertFG-1498600000یک روزهمهندس عنایتی