فرم ثبت نام دوره آموزشی

خانه / آموزش / فرم ثبت نام دوره آموزشی

جهت  ثبت نام در دوره مورد نظر خود ، این فرم را به طور صحيح تکمیل نماييد .
________________________________________
* تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد؛ لذا خواهشمند است در صورت علاقه مندی به شرکت در هریک از دوره ها، تاریخ دقیق را با دپارتمان آموزش چک فرمائید.
* ثبت نام قطعی هم به صورت مراجعه به سایت هامون و هم از طریق تماس تلفنی با شرکت هامون امکان پذیر می باشد.
* جهت پیش ثبت نام در دوره مورد نظر اطلاعات خود را در این صفحه وارد کنید و دوره مورد نظر خود را انتخاب کنید .
*جهت ثبت نام در هنگام مراجعه حضوری به همراه داشتن يک قطعه عکس و يک برگ فتوکپی شناسنامه و فتوکپی کارت ملی و وجه دوره ( در صورت پرداخت نقدی ) الزامی می باشد.
* جهت پرداخت مبلغ ثبت نام به صورت غیر حضوری می توانید با بخش مالی شرکت هامون تماس گرفته و در هنگام مراجعه شماره رسید دیجیتال بانک را ارائه نمایید .
*فرد ثبت نام شده موظف است حداکثر یک هفته پس از ثبت نام تسویه حساب کامل انجام دهد. با گذشت یک هفته از تاریخ ثبت نام، درصورت عدم تسویه حساب کامل، ثبت نام ملغی اعلام شده و فرد دیگری جایگزین می گردد و مطابق قوانین کنسلی دوره عمل خواهد شد.
* پرداخت شهریه به صورت کامل و یا بخشی از آن به منزله قبول کلیه شرایط شرکت پیشگامان فناوری اطاعات هامون می باشد.
*تاریخ قطعی شروع دوره، پس از به حد نصاب رسیدن متقاضیان دوره، به دانشجویان اعلام می گردد .
* اساتید دوره بنا به صلاحدید و انتخاب هامون در هنگام شروع هر دوره مشخص می گردند و تا روز شروع دوره استاد معینی برای دوره تضمین نمی گردد.
*فرد ثبت نام شده موظف است پس از ثبت نام کامل و قطعی، حداقل يک هفته قبل از شروع دوره انصراف خود را کتباً به واحد آموزش اعلام نمايد. بديهی است به انصرافاتی که پس از مدت معين شده اعلام گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* تسلط بر مطالب پيش نياز دوره الزامی است .
* تعداد افراد کلاس بين 15 – 10 نفر بوده و در هنگام ثبت نام يا پس از آن نزديکترين کلاسی که ظرفيت آن تکميل نشده و با روز و ساعات درخواستی ثبت نام کننده مطابقت داشته باشد به وی معرفی می گردد.
* کتب و سی دی های مورد نياز دوره در هر زمانی در محل موسسه قابل تهيه می باشد.

*
*
*
*
*
*